Sunday, February 8, 2009

top OPM classic

Sana- Florante

Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan.

Sanay wala ng taong mahirap o mayaman.

Sanay iisa ang kulay, sana ay wala ng away

Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.

Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo.

Sanay laging magbigayan

Sanay laging magmahalan

Sana ang taoy hindi nagugutom o nauuhaw

Sanay hindi na gumagabi o umaaraw

Sana ay walang tag-init, sana ay walang taglamig

Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.

Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo.

Sanay laging magbigayan

Sanay laging magmahalan

adlib

Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.

Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo.

Sanay laging magbigayan

Sanay laging magmahalan

Sanay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.

Sanay pag-ibig na lang ang isipin, sanay magkatotoo.

Sanay laging magbigayan

Sanay laging magmahalan

No comments:

Post a Comment